0
Fixed

Empty line added via Shift+Enter shouldn't end bullet and number lists

Alex Jenter 7 jaar geleden bijgewerkt 7 jaar geleden 2
see http://roadmap.cintanotes.com/topic/149991-add-paragraph-spacing-to-bullet-lists/#
editing text-formatting