+4
Ukończony

Add option to always start in "invisible(-i)" mode

Alex Jenter 13 lat temu zaktualizowano 12 lat temu 0
startup configuring complexity:easy

Odpowiedź

Odpowiedź
Ukończony
Released with 1.5.1