+4
Ukończony

Add option to always start in "invisible(-i)" mode

Alex Jenter 14 lat temu zaktualizowano 13 lat temu 0
startup configuring complexity:easy

Odpowiedź

Odpowiedź
Ukończony
Released with 1.5.1